Den professionelle organisation

I den sidste del af denne serie om organisationers udvikling, skal vi se på den professionelle organisation. Den professionelle organisation er den type organisation, som vi hører om i medierne og som kommunikationsfolk, som mig, som oftest retter deres interesse imod.