fbpx

Lad os snakke om smerter

Mennesker & Mening > Lad os snakke om smerter

Her får du foredraget, der tager ordentligt fat om emnet kroniske smerter. Du får viden om smerter, viden om hvordan vi ser smerter og hvorfor. Endeligt kommer du forhåbentligt herfra med et par input til et bedre liv med smerter.

Hver 5. dansker lever med kroniske smerter og alene langtidssygemeldte koster hvert år 2.6 mia. kr. Men vi snakker ikke om smerter og netop den tabuiserede tilgang er en af de største udfordringer for smertepatienter.

Det skal vi have lavet om på. Vi skal i gang med at snakke om smerter. Vi vil ændre individets forståelse af smerten fra noget man skammer sig over til noget man ser som en del af det at være menneske, men også en del, man kan arbejde med. Vi vil også gerne bibringe det omkringliggende samfund og ikke mindst det officielle Danmark en større forståelse af, hvad det vil sige at leve med kroniske smerter.

Vi kan give dig et indblik i eller måske en spejling af dit eget liv gennem vores historie om vores liv som smerteramt og pårørende. Du får et livsbekræftende foredrag med fokus på hvad der kan lade sig gøre og overvindelse af forhindringer.

Livet som smerteramt

Jeg har haft kroniske smerter i over 20 år og egentligt er det ikke noget jeg tænker over. De er der bare, smerterne, som et grundvilkår. Et murrende ubehag som baggrundsstøj, måske en hovedpine der gør det svært at samle tankerne eller ryggen, der gør det smertefuldt at sidde oprejst. Jeg ignorerer dem, smerterne, som man forsøger at ignorere byggestøjen på den anden side af gaden. Hvis det er slemt, tager jeg måske noget smertestillende eller måske er jeg nødt til at gentænke min dag, vente med en opgave til dagen efter eller til jeg har ligget lidt.

Det er ikke noget jeg taler om, ikke til fremmede. Hjemme piber jeg nok lidt, når smerten fylder. Fra tid til anden siger jeg det til en kollega, især hvis jeg tager hjem tidligere end normalt. Men særligt når jeg er i rollen af næstformand for Danske Handicaporganisationer, så føler jeg mig utilpas over at nævne smerterne. Det føles lidt som at tale om noget lidt pinligt, som at snakke menstruation eller fodsvamp.

Livet som pårørende

I den tid jeg har kendt Sif, er smerterne kun blevet værre og er i dag en fast del af vores liv sammen. Det har en betydning for, hvordan vi står op om morgenen, hvornår hunden skal luftes, hvordan vores respektive arbejdsdage begynder og hvornår de slutter. Det er ikke noget, der er sket fra den ene dag til den anden, men noget, der til stadighed udvikler sig og har udviklet sige gennem de sidste tyve år. Jeg har fulgt med og forsøgt at hjælpe hvor jeg kunne gennem lægelige udredninger, smertebehandlinger, rehabiliteringer, pensionssager, fleksjobafklaringer, arbejdsevnevurderinger, hjælpemiddelansøgninger osv. osv.

Kroniske smerter har været en del af vores liv gennem de sidste tyve år både i vores personlige og professionelle liv og i den tid har vi lært utroligt meget. Ikke desto mindre blev vi klar over, da vi tog hul på arbejdet med vores bog ”Lad os snakke om smerter – vejen væk fra myter og udenforskab”, at vi på mange områder kun havde krattet lidt i overfladen. For mit vedkommende så jeg nogle forbindelser mellem vores opfattelse af kroniske smerter, opbygningen af vores velfærdssamfund og behandlingen af de af os, der falder udenfor vores samfunds kernegrupper, som jeg ikke fuldt ud havde forstået inden vi gik i gang med bogen. Og for begge vores vedkommende tror jeg, at vi har oplevet et sundhedsvæsen, der er så præget af en forældet medicinsk sygdomsforståelse, at det går ud over patienternes behandling og dermed livskvalitet. Vi har oplevet et samfund, hvor kassetænkningen er så strukturelt forankret, så bla. smertepatienter falder udenfor samfundet med katastrofale konsekvenser.

Et indblik i smertens verden

Lider du eller en du kender af kroniske smerter, så er her muligheden for at komme til et arrangement, der vil give dig større viden om din egen situation eller større forståelse for andres. I løbet af foredraget vil du høre om viden om kroniske smerter, om hvordan vores opfattelse af smerter er startet, om ensomhed og isolation, om velfærdsstat og konkurrencestat og også om, hvordan man lever med kroniske smerter og behandlingsmuligheder.

Kroniske smerter rammer ikke kun den smerteramte, men hele familien og omgangskredsen, så tag dine pårørende med og lad dem få indblik i smertens verden.

Theme: Overlay by Kaira