fbpx

Organisationsudvikling

Mennesker & Mening > Organisationsudvikling

At sikre en stærk organisation, der når sine mål, kræver arbejde og noget input udefra kan ofte være en god hjælp.

Frivillige

Den første arbejdskraft i mange organisationer er de frivillige – medlemmerne – ildsjælene. Men ildsjæle er også individer med forskellig drivkraft og forskellig tilgang til det arbejde de bidrager med. Derfor er der brug for løbende processer, for at samle kræfterne, begrænse frustrationerne og for at arbejde med fastholdelse af de frivillige der er og få en strategi når der evt. skal rekrutteres nye frivillige.

Vi kan hjælpe jer med en strategi for rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Ansatte

Et første svært skridt er at gå fra en organisation af frivillige til en professionalisering i kraft af ansættelse af personale til fx et sekretariat. Hvordan fører man kulturen fra den frivillige organisation med sig over i den professionelle organisation? Og hvordan sikrer man den bedste fordeling af opgaverne, så de frivillige stadig får mulighed for at arbejde med det de brænder for og der samtidig bliver mulighed for at den eller de ansatte kan bruge deres professionelle tilgang og det engagement de kommer med.

Vi kan hjælpe jer med balancen mellem frivillige og ansatte.

Gennemgang af arbejdsgange og udvikling af nye rutiner
Uanset fordelingen af frivillige og ansatte, kan en gennemgang af de eksisterende arbejdsgange og udvikling af nye rutiner være en styrke for organisationen. Den kan fx være udvikling at et årshjul, forenkling af arbejdsgange, sikring af rutiner i forhold til fx GDPR, en frivlligstrategi, en tilpasset kommunikationsstrategi eller at bryde formål og ideer ned i en håndterbar handleplan.

Vi kan hjælpe jer med at optimere opgavefordeling, arbejdsgange, sikre kontinuitet og opsætte strategier.

Theme: Overlay by Kaira