fbpx

COVID-19 som disrupter af vores arbejdsmarked

Mennesker & Mening > Homepage > Blog > Mangfoldighed > COVID-19 som disrupter af vores arbejdsmarked

Vi vil som samfund gerne mere mangfoldighed. Det er en styrkelse af vores virksomheder, vores foreninger og vores samfund. Vi har i mange år haft fokus på det i forhold til køn. At vi opnår noget godt, når begge køn er repræsenteret fx i virksomheden. Men vi har også en stigende fokus på det i forhold til andre parametre, fx etnicitet, måske det at man taler flere sprog, har en kulturel indsigt og et netværk der kan være til gavn. Nogle virksomheder har også fået øjnene op for at fx medarbejdere med et handicap også kan være med til at styrke mangfoldigheden og tilføre nye kompetencer.

Men det er svært, for vi ansætter gerne dem der ligner os selv. Dem der ligner ledelsen og de øvrige kollegaer på arbejdspladsen. Vi ansætter gerne dem, som, vi forestiller os, arbejder på samme måde som vi selv gør og har de samme værdier. Men de seneste måneder er vi blevet disrupted i en sjældent set grad. Mange virksomheder og organisationer beretter fx om at der er sket en stor stigning i brugen af digitale løsninger og digitale mødeformer. Vi ser også med nye øjne på fordele og ulemper ved hjemmearbejde og der stilles anderledes krav til både det selvstændige arbejde og arbejde i teams.

Den rummelige arbejdsplads

Hvor mange arbejdspladser tidligere har været skeptiske over for hjemmearbejde, er der nu kommet ny fokus på de muligheder det giver. Det kan fx være muligheden for at kunne fordybe sig bedre i en arbejdsopgave, hvor der på arbejdspladsen måske hurtigere kommer forstyrrelser. Det kunne også være muligheden for at tilrettelægge arbejdsdagen så det passer bedre og så man får mere energi, måske arbejder man bedre tidligere på dagen – eller senere, måske kan man med fordel passe arbejdsdagen ind med andre forpligtelser, fx mindre børn. Og så har man måske flere ressourcer til arbejdet, hvis man skal bruge færre ressourcer til at komme frem, fordi man ikke har transporttid inden arbejdet.

Blandt andre vil mange mennesker med handicap kunne drage fordel, hvis man får flere muligheder for hjemmearbejde. Hvis man fx har et kognitivt handicap, kan færre forstyrrende elementer være afgørende. Muligheden for at tilrettelægge arbejdsdagen vil betyde at man fx kan tage et hvil, hvis ryggen smerter og det, at man slipper for turen ind til arbejdet, kan blandt andet gøre en forskel for mennesker der oplever at turen tærer på kræfterne.

Nye arbejdsformer, nye digitale løsninger, nye digitale mødeformer vil være en fordel for mange. En anderledes struktur, en anden dialog, nye arbejdsredskaber vil give en bedre arbejdsdag for nogle – fx for mennesker med et handicap.

Medaljens bagside

Men medaljen har også en bagside. Ikke alle har lige let ved nye digitale redskaber og vi risikerer at koble nogle af, når vi skifter arbejdsform og arbejdsredskaber. Mange af de digitale redskaber der på kort tid er blevet indført fås heller ikke i en dansk version, og det forudsætter et vist niveau af engelskkundskaber.

For mennesker med et hørehandicap kan problemstillingen bestå i, at det kan være sværere at høre, hvad der bliver sagt på et online møde og det kan være sværere at mundaflæse, hvis de andre deltagere ikke er opmærksomme på belysning og om de kigger ind i skærmen. For mennesker med synshandicap er ikke der stor forskel i tilgængeligheden af de nye redskaber der indføres. Ofte vælger en virksomhed et nyt arbejdsredskab ud fra andre parametre end, hvad der er mest tilgængeligt for fx medarbejdere med et synshandicap.

Og så er der en risiko ved at arbejdspladsen rykkes online i. Morgenmøder og snakken ved kaffeautomaten eller i kantinen er socialt kit, der knytter sociale forbindelser. Bliver der ikke tid eller rum til det, kan det blive sværere at fastholde fx en sårbar medarbejder. Særligt hvis folk der i forvejen er sårbare, kommer til at arbejde hjemmefra og de dermed kommer til at blive afkoblet fra deres kollegaer.

Den nye vej frem

Efterhånden som tingene finder et nyt leje, at der indtræffer en ny hverdag, skal vi finde en balance. Vi skal byde de nye arbejdsredskaber, de nye arbejdsformer, velkommen, men samtidigt huske at stille krav. Fx stille krav til designet af de produkter som vi indkøber. Vi har brug for et universelt design, så alle medarbejdere, alle brugere, af at produkt har samme gavn af dem – eller der er forskellige tilvalgsmuligheder, så man kan få den version der passer til den enkelte.

Vi har også brug for universelt hensyn. Vi skal vise at vi vil hinanden, at vi arbejder for den rummelige arbejdsplads. At vi giver mulighed for at arbejde hjemme. Ikke fordi det er lettest at besværlige elementer bliver væk, men fordi det giver muligheder for, at vi kan tilpasse arbejdet til vores individuelle behov. Så er der andre tidspunkter, hvor vi finder sammen på arbejdspladsen og styrker sammenholdet.

Den nye vej frem er ikke enkel, men der er nye muligheder for at sikre større mangfoldighed på arbejdspladsen, på arbejdsmarkedet. Der er nye muligheder for at sikre den rummelige arbejdsplads, med alle de fordele det kan give. Det er ikke så simpelt, men med en tydelig intention om at sikre en god arbejdsplads for flere, kan vi blive endnu bedre og sikre muligheder for alle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Theme: Overlay by Kaira