fbpx

Livet efter Corona: Nye arbejdsformer

Mennesker & Mening > Homepage > Blog > Nye arbejdsformer > Livet efter Corona: Nye arbejdsformer

 

Systemnulstilling. Køl ned! Musik på balkonerne! Sådan fungerer fremtiden.”

Citatet er fra Matthias Horx-artiklen ”Die Welt nach Corona” oversat og forkortet på www.handelskammer.dk til ”Verden efter Corona”. Det er et lille og sammensat billede på, hvordan verden har ændret sig efter Corona-krisen. Mange modsatrettede tendenser vil være fremherskende efter krisen. Men en ting er sikkert: verden vil ikke blive den samme igen. Vores arbejds- og samværsformer vil i hvert for en tid være forandret. Men krisen har også betydet øget tilgængelighed og ligefrem større tryghed for nogle samfundsgrupper.

Et nyt arbejdsliv

Mange har været hjemsendt uden arbejde under Corona-krisen, men mange har også fået muligheden for at arbejde hjemmefra. Og til mange både arbejdsgivere og arbejdstageres overraskelse tyder meget på, at mange er mere effektive, når de arbejder fra hjemmekontoret end fra storrumskontorer. Forhåbentligt kan det give anledning i et skift i fokus fra arbejdstimer til output. Det kan være med til at imødegå stressepedemien, hvis vi kan få lov at arbejde mere fleksibelt og fra vores eget hjem, sålænge vi udfører de opgaver, vi er ansat til. En anden mulig konsekvens vil være, at arbejdsmarkedet bliver afkoblet fra geografi. Teknikken er til stede, men kun enkelte og som regel selvstændige har for alvor fået øjnene op for, at de kan arbejd hvor som helst fra. Argumentet der skal overbevise arbejdsgiverne, er undersøgelser, der er begyndt at dukke op nu, om at vi ikke bare er mere effektive, men også mere produktive, når vi arbejder hjemmefra.

Nye/gamle samværsformer

Matthias Horx mener også, at ligesom periodevis faste kan få maden til at smage af mere, så vil vores sociale samvær også blive præget af større respekt og høflighed. For en tid vil vi i hvert fald give hinanden mere plads og forhåbentligt også tale pænere til hinanden. En tilbagevenden til tidligere tiders mere høflige og distancerede omgangsformer. Samtidigt har krisen sat større fokus på samfundsansvar og vores fælles ansvar for hinanden.

Nyt syn på personlig sundhed

Men et nyt syn på samfundsansvar betyder i denne sammenhæng også et nyt syn på personlig sundhed. Den personlige sundhed er ikke længere bare et personligt anliggende, men vi vil nok i stigende grad blive mødt med krav om åbenhed fra vores arbejdsgiver om vores helbredstilstand. Og et større krav om ansvarlighed fra vores omverden. Ligesom vores syn på smitte har også ændret sig fra primært et spørgsmål om personlig risiko til et spørgsmål om fælles risiko.

Større tilgængelighed

Nye teknologiske løsninger som Zoom-møder og online-undervisning har dog også betydet en mulighed for øget tilgængelighed på arbejdsmarkedet, på arbejdspladsen og på uddannelsesinstitutionerne. Kombineret med en afkobling af arbejdspladsen fra geografi giver de nye teknologier mulighed for flere til at deltage på lige fod på arbejdsmarkedet. Når du arbejder hjemmefra eller deltager i Zoom-møder, så er du ikke afhængig af, om lokationen for mødet, arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen er barrierefri. Antallet af trapper og elevatorer og lokalets indretning bliver pludseligt betydningsløst for de fleste. Og der spares kræfter for dem, hvor transporten til og fra arbejdspladsen eller mødet kan være ressourcekrævende, fordi der for eksempel er tale om en lang rejsetid eller fordi selve rejsen koster kræfter pga fx en fysisk funktionsnedsættelse eller at transporten er en stressbelastning.

Større tryghed for nogle – sværere for andre

”Systemnulstilling. Køl ned!” skriver Matthias Horx. Det har været til glæde for de fleste, men for særligt mennesker med social angst, mennesker med bevægelseshandicap eller bare mennesker med introverte personligheder har karantænen været et åndehul i en særligt krævende hverdag. Større mulighed for arbejde hjemmefra vil også være en mulighed for denne samfundsgruppe at kunne deltage på arbejdsmarkedet og yde på linje med alle andre og i nogle tilfælde bedre end gennemsnittet. For andre har det været en klaustrofobisk oplevelse og de hungrer efter fysisk social kontakt og savner de andre muligheder der var, fx muligheden for at passe en træningsrutine. Og for nogen er de nye samarbejdsformer med fx virtuelle møder en barriere, fordi man er usikker i brugen af IT eller for eksempel har et hørehandicap.

Blandingsformer

En større fleksibilitet på arbejdsmarkedet, kortere arbejdstid, mulighed for hjemmearbejde i hvert fald noget af ugen vil være til glæde for langt de fleste. Men for nogle vil det betyde en afgørende forskel. Den større fleksibilitet giver også mulighed for en større rummelighed på arbejdspladsen og bedre plads og rum for alle til at vise, at de har noget at bidrage med.

Theme: Overlay by Kaira