fbpx

Hvad der kendetegner den frivillige sektor

Mennesker & Mening > Homepage > Blog > Organisation > Hvad der kendetegner den frivillige sektor

Frivillige organisationer, i det vi tit kalder den frivillige sektor, kommer i alle former og farver. Faktisk er det nærmest umuligt at sige definitivt hvad en frivillig organisation er for en størrelse, fordi der er så mange forskellige typer af frivillige organisationer.

For at kunne undersøge omfang af og motivationer bag det frivillige arbejde, har Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – VIVE – dog opstillet en definition, som vil være udgangspunkt for resten af dette indlæg.

De fem kendetegn

VIVE er i sin undersøgelse nået frem til følgende fem kendetegn, som de vælger at definere en frivillig organisation ud fra:

 1. Formel organiseret og juridisk status
 2. Uafhængig af det offentlige
 3. Nonprofit
 4. Selvbestemmende
 5. Frivillig deltagelse og engagement

VIVE definerer frivillige organisationer som formelt organiserede i den forstand, at de har status af en juridisk person. Det vil sige, at der er vedtægter, et formål, løbende aktiviteter, en ledelse, et mødested og en formel organiseret struktur. Uden disse kendetegn er der tale om en ad-hoc grupper. En frivillig organisation skal være organisatorisk adskilt fra offentlige institutioner, der må ikke være et flertal af offentlige ansatte i besluttende organer og de må ikke have vetoret over beslutninger. En frivillig organisation må ikke være en virksomhed, der har overskud som formål for sin virksomhed. Organisationen må ikke være kontrolleret af en anden organisation, myndighed eller virksomhed og medlemskab og arbejde i organisationen skal være frivilligt.

De frivillige organisationer

På baggrund af den definition er VIVE i sin store undersøgelse af den frivillige sektor fra 2006 nået frem til, at der i Danmark er 101.000 frivillige organisationer i Danmark.

52,2 % af de frivillige organisationer arbejder indenfor kultur-, Idræts- eller fritidsområdet. Omkring en tiendedel arbejder arbejdsmarkedsrelaterede som fx handelstandsforeninger, landboforeninger, håndværkerforeninger, fagforbund og arbejdsgiverorganisationer.

Ildsjælene

På det personlige plan er den frivillige organisation (ligesom ad-hoc grupper i øvrigt) karakteristeret ved, at de drives af ildsjæle. VIVE’s undersøgelse viser, at der er lidt flere mænd end kvinder, der arbejder frivilligt. Det skyldes først og fremmest, at størstedelen af de frivillige organisationer i Danmark er idræts- og sportsrelateret.

Figur 2. Personer. der har udført frivilligt arbejde det seneste år fordelt på alder og køn. Procent 
20-u år 
25:29 
30-39 
so-S9 
60-89 år 
70.

Kilde: Tal om frivillighed i Danmark. Frivilligrapport 2016-2018

Ildsjælene er den frivillige organisations største ressource og samtidigt den største Achilleshæl. De kan drive organisationen til stor synlighed og indflydelse, men et højt niveau af engagement risikierer også at brænde ud over tid eller hvis de mødes af manglende resultater eller mangelende anerkendelse af deres arbejde.

Sjovt, socialt og udviklende

Det kan være lidt forskelligt, hvad der driver de frivillige ildsjæle. For mange ældre frivilliges vedkommende er det et socialt fællesskab i en organisation, der driver dem, mens det for frivillige midt i livet med karriere og børn måske kan være mindre engagerende med fællessammenkomster. Mange unge frivillige er ude på at skaffe sig erfaringer med arbejde i organisationer.

figur6-"Hvadmotivererdigidetfriviu•gearbeide? ” Andet.derharsvaret•megetstor'euer'stoe 
betYdning. Procent.

Kilde: Tal om frivillighed i Danmark. Frivilligrapport 2016-2018

For at kunne fastholde de eksisterende og tiltrække nye frivillige, er det vigtigt, at forstå, hvad der driver den enkelte frivillige.

Fastholdelse og rekruttering

På Center for frivilligt arbejde, har man identificeret seks faktorer, som kan være med til både at fastholde de frivillige, vedligeholde deres engagement og samtidigt gøre organisationen tiltrækkende for nye frivillige.

 1. Tydeliggør den forskel, den frivillige gør
 2. Match den frivillige med den rigtige opgave
 3. Spild ikke den frivilliges tid
 4. Påskøn den enkelte frivillige
 5. Skab råderum og tilbyd udvikling
 6. Dyrk relationerne

Det handler med andre ord om, at de frivillige føler, at de bliver set, hørt og påskønnet i organisationen. De skal føle, at de får i hvert fald noget igen for den indsats de lægger.

Det handler om mennesker

Nøglen til at forstå den frivillige organisation er, at det er mennesker og idealer, der driver den. Ikke dermed sagt, at det ikke er idealer, der er bestemmende i andre stadier i en organisations liv. Men lige så snart man begynder at professionalisere organisationen i form af ansatte, så bliver økonomien også en afgørende faktor, uanset hvordan man vender og drejer det.

Det betyder også, at fokus i den frivillige organisation i høj grad skal være på at fastholde og helst også rekruttere nye frivillige. Frivillige skal aktivt ses, høres og belønnes for deres arbejde ellers mister man dem og får svært ved at rekruttere flere.

Derfor er det vigtigt at forstå, hvad det er, der driver de frivillige. Om det er det sociale, eller erfaring fra organisationsarbejde eller bare at kunne gøre en forskel for andre mennesker.

Kilder:

https://frivillighed.dk/guides/fakta-og-tal-om-frivillige-organisationer-i-danmark
https://frivillighed.dk/guides/hvad-kendetegner-frivillige-sociale-organisationer
https://frivillighed.dk/guides/6-faktorer-der-motiverer-og-fastholder-frivillige
https://frivillighed.dk/publikationer/tal-om-frivillighed-i-danmark-frivilligrapport-2016-2018

Center for frivilligt arbejde:  Tal om frivillighed i Danmark. Frivilligrapport 2016-2018

Læs også:

Theme: Overlay by Kaira